DBU TopCenter

Valby Boldklub indgår Partnerskab

Valby Boldklub bliver en del af DBU's TopCenter projekt og bliver Partnerklub med Brøndby IF

DBU har lanceret et 3 årigt talentudviklingdprojekt. Målgruppen er spillere med "særlige kvalifikationer" i alderen fra 8 - 11 år (U9 - U12). Af dem skønnes der på landsplan at være 600 af pr årgang. En årgang er på ca 14.000 spillere. Konceptet er at en spiller med "særlige kvalifikationer" bliver tilbudt ekstratræning, i form af en dags træning om ugen i en, af DBU udpeget, TopCenterklub. Valby Boldklub har i processen kunne vælge mellem 2 TopCentre drevet af hhv. FCK og Brøndby IF.

I udvælgelsen af TopCenter har Valby Boldklub haft nedsat et udvalg og involveret de trænere der har haft lyst. Vi har været til fælles informationsmøder hos de 2 TopCentre fulgt op af møder hvor kun Valby Boldklub deltog. I vores valg af TopCenter har vi lagt vægt på, at finde det Topcenter der passer bedst til vores værdier. Valget er faldet ud til Brøndby IF's fordel, der hele vejen igennem har udvist den største omsorg for spiller og forældre. Vi bliver dermed partnerklub med Brøndby IF.

For Valby Boldklub er det vigtigt også at kunne tilbyde god fodbold. Vi mener, at vi ved at indgå i projektet, dels sender et godt signal, men også at vi kan højne niveauet i den daglige træning idet vi med partnerskabet vil få tilbudt trænerkurser samt adgang til deres database med træningsøvelser.

Man kan læse mere om DBU's Topcenterprojekt her:www.dbu.dk/boern-og-unge/talen...

Lyt til hvad TOP Center handler om

Tryk her ---> Lyt til denne podcast om DBUs TOP Center

TOP Center Special - her er planen, perspektivet og et bud på DBUs røde tråd og planer med talenterne

Talentudvikling: I en af de største ændringer af den danske ungdomsfodbold i flere år har DBU etableret 30 TOP Centre rundt i landet. Her fortæller talentchef Flemming Berg og projektchef Claus Frank om tankerne bag TOP centrene og hvordan man arbejder med dem. 

 AF PETER BRÜCHMANN 


Hvornår skal et barn med særlige evner skifte til en større klub eller mere elitært miljø? Det spørgsmål har man diskuteret igennem generationer. Analyser har vist, at børn, der er født tæt på de etablerede elitemiljøer ofte har de bedste forudsætninger for at lykkes. Men nu har DBU etableret hele 30 TOP Centre rundt omkring i landet i et forsøg på at give et svar. Her fortæller DBUs talentchef, Flemming Berg, sammen med projektchef for TOP Centrene, Claus Frank, om baggrunden for projektet og om hvordan man arbejder med det. Du kan høre udsendelsen her: 

Hør blandt andet om: 

  • Hvordan arbejder centrene?
  • Hvordan kan man udvikle de mange forældre-trænere? 
  •  Har DBU stadig en rød tråd og hvad er den kendetegnet ved? 
  •  Hvilke type spillere vil man gerne udvikle og have, at Danmark skal være kendt for? 
  • Hvorfor taler DBUs talentchef for at afskaffe stillinger for børn under 14 år?
  • Er forældrene den største hjælp til at udvikle talenter - eller den største barriere? 
  •  Hvad er den rigtige alder for at skifte til en større klub?